Perfil del contractant

Perfil del contractant

Licitacions Obertes

Concessió de serveis ODN

Concessió d’ús d’espais per servei d’odontologia a les dependències de CASAP (CASAP 02-23) 

Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2024 14:00:00

Més informació al Perfil del Contractant

[publicat 06/06/24]

Servei de servei de neteja

Contractació del Servei de neteja per al Centre d’Atenció Primària Can Bou i per al Centre d’Urgències d’Atenció Primària Castelldefels (CUAP) del Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP) (CASAP 03/23)

Termini de presentació d'ofertes: 14/05/2024 14:00

Més informació al Perfil del Contractant

[publicat 13/04/24]

Subministrament, instal·lació, inclòs la desinstal·lació de l’actual equipament, i posada en servei d’un Sistema de Climatització de Volum de Refrigerant Variable (VRV)

Contractació del Subministrament, instal·lació, inclòs la desinstal·lació de l’actual equipament, i posada en servei d’un Sistema de Climatització de Volum de Refrigerant Variable (VRV) (CASAP 1/24)

Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2024 14:00:00

Més informació al Perfil del Contractant

[publicat 10/02/24]

Licitacions Tancades

Servei de manteniment integral

Contractació del Servei de manteniment integral de les instal·lacions i equips no electromèdic del Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP 04/23)

Termini de presentació d'ofertes: 11/12/2023 14:00

Més informació al Perfil del Contractant

[publicat 08/11/23]

Servei de manteniment integral

Contractació del Servei de manteniment integral de les instal·lacions i equips no electromèdic del Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP 01/23)

Termini de presentació d'ofertes: 29/09/2023 14:00:00

Més informació al Perfil del Contractant

[publicat 21/08/23]

Consulta preliminar del mercat | Servei de neteja CASAP

Consultes preliminars del mercat

Contractació del Servei de neteja per al Centre d’Atenció Primària Can Bou i per al Centre d’Urgències d’Atenció Primària Castelldefels (CUAP) (CASAP 3/23)

Data d'inici de la consulta preliminar: 20/11/2023 00:00
Data fi de la consulta preliminar: 13/12/2023 14:00

Més informació al Perfil del Contractant

[publicat 20/11/23]

Servei RMN i TAC

Contractació del Servei de realització d'exploracions i tècniques Ressonància Magnètica Nuclear i Tomografia Axial als usuaris del CASAP de Castelldefels. Expedient CASAP01/22

Més informació al Perfil del Contractant

Servei integral de bugaderia

Contractació Servei integral de bugaderia de la recollida de la roba bruta i la reposició de la roba neta als centres del Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Expedient CASAP02/22

Més informació al Perfil del Contractant

Servei d’auditoria financera dels comptes del CASAP

Contractació del servei d’auditoria financera dels comptes de l’entitat Consorci Castelldefels Agents de Salut corresponents als exercicis tancats a 31 de desembre 2021, 2022 i 2023 per al Consorci de Castelldefels Agents de Salut,  mitjançant procediment obert simplificat i tràmit ordinari.

Més informació al Perfil del Contractant

Servei de neteja per al Centre d'Atenció Primària Can Bou i per al Centre d'Urgències d'Atenció Primària Castelldefels (CUAP) del CASAP (CASAP 1/20)

Servei de neteja per al Centre d'Atenció Primària Can Bou i per al Centre d'Urgències d'Atenció Primària Castelldefels (CUAP) del CASAP (CASAP 1/20) Codi d'expedient:CASAP 1/20 Tipus de tramitació: Ordinari Tipus de contracte: Serveis Subtipus de contracte: Altres serveis Procediment d'adjudicació: Obert Compra pública d'innovació: No Data de publicació: 13/01/21 12:40 h Termini de presentació d'ofertes: 15/02/21 14:00 h Valor estimat del contracte: 509.926,21 € sense IVA Més informació al Perfil del Contractant

Servei integral neteja centres CASAP

Licitació Tipus Procediment Límit presentació ofertes Obertura pública Judici de Valor Obertura pública Criteris Automàtics Estat licitació
Contractació del servei integral de neteja del centre d’atenció primària Can Bou i del CUAP Castelldefels per al Consorci de Castelldefels Agents de Salut Serveis Obert 02/01/2015 Resolució rectificació Plecs - Visita instal·lacions Veure Plec Clàusules Administratives Veure Plec Prescripcions Tècniques Veure Models Veure Annexes Veure Annex 4 Veure Acta obertura privada Sobre A (publicat 26/01/15) Sobre B 19/01/2015 11h, CAP Can Bou   Veure Acta obertura pública Sobre B (publicat 26/01/15) Sobre C  21/01/2015 11:30h, CAP Can Bou   Veure Acta obertura pública Sobre C i proposta d'adjudicació (publicat 26/01/15) Resolució adjudicació definitiva (publicat 22/06/15)

Projecte Reforma parcial 1a Planta CAP El Castell

Licitació Tipus Procediment Límit presentació ofertes Obertura pública Judici de Valor Obertura pública Criteris Automàtics Estat licitació
Contractació de l'execució del projecte de reforma parcial de la 1a planta del CAP EL Castell de Castelldefels Obres Negociat sense publicitat Veure plec Clàusules Administratives Sobre 3: 29/10/12, 13h 30/10/12, 09h Adjudicació Definitiva

Proves i exploracions complementàries de suport diagnòstic

Proves i exploracions complementàries de suport diagnòstic NOTA: Es comunica que s'han eliminat el document de Quadre de Característiques Específiques i Annex Econòmic  publicats en el perfil del contractant i s'han substituït pels nous documents publicats en el perfil del contractant amb data 04/11/2016, com a rectificació del pressupost màxim anual del Lot 3 i, per tant, del pressupost del contracte. Així mateix, s'ha acordat ampliar el termini de presentació d'ofertes fins el 12 de desembre de 2016, i la data d'obertura pública del sobre B tindrà lloc el 20 de desembre de 2016. S'adjunta l'Acord d'esmena. Degut a un error detectat en una de les cel·les del document annex econòmic, en format excel, es substitueix el mateix de manera que faci el sumatori automàticament de l'oferta, amb data 08/11/2016.

NOTA: Es comunica que s'han eliminat el document de Quadre de Característiques Específiques i Annex Econòmic  publicats en el perfil del contractant i s'han substituït pels nous documents publicats en el perfil del contractant amb data 04/11/2016, com a rectificació del pressupost màxim anual del Lot 3 i, per tant, del pressupost del contracte. Així mateix, s'ha acordat ampliar el termini de presentació d'ofertes fins el 12 de desembre de 2016, i la data d'obertura pública del sobre B tindrà lloc el 20 de desembre de 2016. S'adjunta l'Acord d'esmena.

Degut a un error detectat en una de les cel·les del document annex econòmic, en format excel, es substitueix el mateix de manera que faci el sumatori automàticament de l'oferta, amb data 08/11/2016.

Licitació Tipus Procediment Límit presentació ofertes Obertura pública Judici de Valor Obertura pública Criteris Automàtics Estat licitació
Contractació del servei de proves i exploracions complementàries de suport diagnòstic als centres del Consorci de Castelldefels Agents de Salut Serveis Obert 14h del 12/12/2016 Veure Plec Clàusules Administratives Veure Plec Prescripcions Tècniques Veure Quadre característiques específiques - esmena Veure Models Veure Annexes Veure Annex Econòmic - esmena Veure annex documentació sobres Acord d'esmena Sobre B 20/12/2016 11h, CAP Can Bou Sobre C  24/01/2017 11h, CAP Can Bou Adjudicació Resolució Adjudicació (publicada el 23/02/17) DOUE BOE
Ves al contingut