Com contactar amb nosaltres?

Com contactar amb nosaltres?

Si necessiteu informació o gestionar algun tràmit administratiu, podeu trobar tota la informació a Tràmits Administratius:

 • Alta al centre
 • Canvi de centre
 • Elecció i Canvi de professional de referència
 • Comunicats de confirmació de baixa
 • Pla de medicació
 • Petició d’Història Clínica
 • Targeta Individual Sanitària
 • Targeta Sanitària Europea
 • Document de Voluntats Anticipades
 • Drets i Deures dels Pacients
 • Suggeriments i reclamacions
 • Recollida de documents

En cas de dubte o altra consulta, podeu contactar amb la Unitat d’Atenció al Ciutadà a través d’aquest formulari o enviant un correu electrònic a ciutadania@casap.cat

Ves al contingut