Assistència sanitària als desplaçaments

Assistència sanitària als desplaçaments

En marxar temporalment del lloc de residència habitual, com per exemple de vacances, què s’ha de tenir en compte per accedir a l’assistència sanitària durant el viatge?

Desplaçaments dins de Catalunya

Per tal de rebre assistència a un centre de la xarxa sanitària pública catalana d’un altre municipi en condició de desplaçat temporal, cal acreditar-se amb la targeta sanitària individual.

Desplaçaments a la resta de l’Estat espanyol

Per rebre assistència sanitària a qualsevol centre de la xarxa sanitària pública espanyola cal presentar la targeta sanitària individual. La persona desplaçada ha de constar d’alta en el Sistema Nacional de Salut.

Desplaçaments per Europa

Consulteu l’apartat dedicat a la Targeta Sanitària Europea.

Desplaçaments fora d’Europa

Per desplaçaments fora de la Unió Europea i l’Espai Econòmic Europeu, cal informar-se si aquest país té un conveni bilateral amb l’Estat espanyol que inclogui el dret d’atenció sanitària pública. Actualment, l’Estat espanyol té establert convenis bilaterals d’assistència sanitària amb Andorra, Xile i Brasil.

En els països amb què no s’ha establert cap conveni, qualsevol forma d’assistència sanitària anirà, inicialment, a càrrec del pacient.Més informació al web de la Generalitat

Ves al contingut