Voluntats anticipades

Voluntats anticipades

Què son?

Són unes instruccions que una persona major d'edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, adreça al seu metge o metgessa responsable, per tal que les tingui en compte quan la persona es trobi en una situació en què les circumstàncies que concorrin no li permetin d'expressar personalment la seva voluntat.

Són una forma d'expressió de l'autonomia de les persones a l'hora de decidir en relació amb la seva pròpia salut, la qual cosa constitueix un dret avalat èticament i legalment.

L'objectiu del document de voluntat anticipades (DVA) és mantenir el respecte a les decisions personals dels pacients i augmentar la seguretat dels professionals a l'hora de respectar-les.

Exemples per tramitar un DVA:

 • No patir dolor important, físic o psíquic.
 • Independència funcional per ser autònoma.
 • No prolongar la vida per si mateixa, sense els mínims necessaris quan la situació és irreversible.
 • No prolongar inútilment la vida de manera artificial.
 • Subministrament dels fàrmacs necessaris per pal·liar al màxim el patiment.
 • Garantia d’una mort digna.
 • Per malaltia irreversible que ha de conduir a la mort.
 • Per estat vegetatiu crònic.
 • Per estat de demència greu.

Com la puc tramitar?

Al notari

Formalitzant el document davant notari. El notari es qui s'encarrega de registrar el document al registre de voluntats anticipades.

Al CAP

Si requeriu assessorament per tal de complimentar el document enviï un correu a ciutadania@casap.cat per concertar una cita amb la seva infermera.

Si vostè ja ha estat atès per la seva infermera o bé, no necessita del seu assessorament, podeu aportar la següent documentació al vostre CAP:

 • Sol·licitud d'inscripció al registre de voluntats anticipades. (descarrega el PDF)
 • Document de registre de les Voluntats anticipades adequadament complimentat. (descarrega model orientatiu en PDF [CAT]  [ES])
 • Fotocòpia del DNI de la persona.
 • Fotocòpia del DNI de cadascun dels representants.
 • Fotocòpia del DNI de cadascun dels testimonis.

Més informació

Ves al contingut