Recollida de documentació

Recollida de documentació

De conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per a la recollida
de la documentació relativa a tràmits sanitaris, haurà de presentar-se personalment
l’interessat/ada i s’haurà d’identificar amb el seu DNI o NIE.

En cas de voler sol·licitar l’historial clínic, pot fer-ho aquí.

Si vingués a recollir-la qualsevol altra persona, haurà d’aportar una autorització expressa
signada per l’interessat/ada acompanyada de fotocòpia del seu DNI o NIE.

Descarregar PDF

Ves al contingut