Petició Història Clínica

Petició Història Clínica

Qui la pot sol·licitar?

Qualsevol pacient té dret a accedir i demanar una còpia del seu historial clínic.

Com puc sol·licitar l’historial clínic?

Cal omplir l’imprès “Full d’accés a les dades clíniques” i adjuntar-lo al formulari corresponent. Cliqueu aquí per descarregar el document en format PDF.

Cal enviar el formulari que correspongui amb la documentació sol·licitada:

Petició Història Clínica Adult  Petició Història Clínica Menor   Petició Història Clínica Persona Incapacitada    Petició Història Clínica Difunt
     Quina documentació he d'aportar?

     • Fotocòpia del document d’identitat (DNI, NIE…) del titular i de la persona que ho recollirà.
     • En el cas que el/la pacient sigui menor, s’ha d’aportar una fotocòpia del llibre de família, del document d’identitat del representant legal i la targeta sanitària del menor.
     • En el cas de persones incapacitades, s’ha de portar fotocòpia del document d’identitat del representant legal.

     Com la rebré?

     Un cop el metge/ssa titular revisi l’historial del pacient, s’avisarà a la persona interessada per recollir una còpia al taulell d’administració del CAP.

     Ves al contingut