Tràmits i serveis

Tràmits i serveis

En aquest apartat trobareu l'accés a tràmits i serveis relacionats amb la salut.

Tràmits Administratius

Alta i canvi de centre

Elecció i Canvi de professional de referència

Targeta Sanitària Individual

Targeta Sanitària Europea

Assistència sanitària als desplaçaments

Recollida de documentació

Assistencials i informes

Incapacitat temporal (IT)

Pla de medicació

Petició Història Clínica

Drets i deures dels pacients

Suggeriments, agraïments i reclamacions

Voluntats Anticipades

Drets ARCO

Tràmits en línia

Dubtes o consultes

Ves al contingut