Baixa Laboral (IT)

Baixa Laboral (IT)

Petició de baixa laboral (IT)

Pot demanar la incapacitat temporal (baixa) si ha estat visitat/da en un altre centre de salut i aporta el corresponent document. En cas contrari haurà de ser visitat/da.

Pot fer-nos arribar la seva petició per una d’aquestes tres vies:

 1. Demanant una e-Consulta amb el seu metge/ssa i pujant els informes des de La Meva Salut. A l’e-Consulta cal que especifiqui el següent:
  1. Nom de l’empresa o empreses a on treballa, indicant si és autònom.
  2. Descripció del lloc de treball.
  3. Quin dia va ser el primer que no va anar a treballar.
 2. Omplint el formulari que trobarà al final d'aquesta pàgina
 3. Venint al centre amb els informes i la seva TSI. Li farem arribar al seu metge per tal de que pugui valorar la seva petició d'IT (incapacitat temporal).

El metge/ssa ha d’estimar la durada de la baixa, tenint en compte el lloc de treball de la persona, així com l’edat, el diagnòstic i les limitacions de les capacitats funcionals. Durant la baixa, els vostres professionals de referència realitzaran el seguiment clínic de forma presencial o telefònica. D’aquesta manera es pot valorar l’estat de salut de la persona, i si està en condicions de fer la seva feina habitual.

!  No presentar-se als controls o no atendre la trucada del vostre metge o metgessa és motiu d’alta per incompareixença.


   

  Cal tenir en compte:
  • Per sol·licitar la baixa és necessari que demani atenció amb el seu professional de medicina de família de referència.
  • El seu metge/ssa de família contactarà periòdicament amb vostè per fer el seguiment i generar els comunicats de confirmació oportuns.
  • Els documents acreditatius de baixa s’enviaran per mitjà de La Meva Salut. Els podreu trobar a l’apartat Documents.
  • Per a més informació sobre la baixa laboral per Covid-19, consulteu el portal oficial de la Generalitat de Catalunya Canal Salut Coronavirus SARS-CoV-2.
  • El termini per a presentar el document de baixa mèdica a l’empresa és d’un màxim de tres dies.
  • El termini per a lliurar el comunicat d’alta a l’empresa és de com a màxim 24 hores després de ser emès.

  Sol·licitud d'alta de baixa laboral (IT)

  En qualsevol moment pot demanar l’alta de la seva incapacitat temporal. Pot fer-ho mitjançant les següents vies:

  1. Omplint el formulari que trobarà a continuació.
  2. Trucant al centre Tel: 93 6655659.
  3. Venint directament al centre. En aquest cas ha de portar un document d’identificació, d’altra forma no podrem entregar el document.

  Per a qualsevol consulta pot contactar amb nosaltres a través d'aquest formulari o trucar al centre Tel: 93 6655659

   

    

   Cal tenir en compte:
   • Per sol·licitar la baixa és necessari que demani atenció amb el seu professional de medicina de família de referència.
   • El seu metge/ssa de família contactarà periòdicament amb vostè per fer el seguiment i generar els comunicats de confirmació oportuns.
   • Els documents acreditatius de baixa s’enviaran per mitjà de La Meva Salut. Els podreu trobar a l’apartat Documents.
   • Per a més informació sobre la baixa laboral per Covid-19, consulteu el portal oficial de la Generalitat de Catalunya Canal Salut Coronavirus SARS-CoV-2.
   • El termini per a presentar el document de baixa mèdica a l’empresa és d’un màxim de tres dies.
   • El termini per a lliurar el comunicat d’alta a l’empresa és de com a màxim 24 hores després de ser emès.

   Document de resum del funcionament de la baixa mèdica per a pacients

    

   Document de confirmació de la baixa

   Per tal de fer el seguiment de la seva baixa al document que li vam entregar hi ha una data de revisió. Aquest és el dia en què s’ha de confirmar la continuació o no de la (IT) incapacitat temporal o baixa.

   Un dia abans d’aquesta data enviï’ns, si us plau, contacti amb nosaltres a través d'aquest formulari  indicant aquest circumstància. Nosaltres avisarem al metge o la metgessa per tal que faci el control pertinent.

   El metge/ssa ha d’estimar la durada de la baixa, tenint en compte el lloc de treball de la persona, així com l’edat, el diagnòstic i les limitacions de les capacitats funcionals. Durant la baixa, els vostres professionals de referència realitzaran el seguiment clínic de forma presencial o telefònica. D’aquesta manera es pot valorar l’estat de salut de la persona, i si està en condicions de fer la seva feina habitual.

   !  No presentar-se als controls o no atendre la trucada del vostre metge o metgessa és motiu d’alta per incompareixença.

   Cal tenir en compte:
   • Per sol·licitar la baixa és necessari que demani atenció amb el seu professional de medicina de família de referència.
   • El seu metge/ssa de família contactarà periòdicament amb vostè per fer el seguiment i generar els comunicats de confirmació oportuns.
   • Els documents acreditatius de baixa s’enviaran per mitjà de La Meva Salut. Els podreu trobar a l’apartat Documents.
   • Per a més informació sobre la baixa laboral per Covid-19, consulteu el portal oficial de la Generalitat de Catalunya Canal Salut Coronavirus SARS-CoV-2.
   • El termini per a presentar el document de baixa mèdica a l’empresa és d’un màxim de tres dies.
   • El termini per a lliurar el comunicat d’alta a l’empresa és de com a màxim 24 hores després de ser emès.
   Ves al contingut