Alerta Medicament

Alerta

Amb relació a l’alerta difosa des de l’Agència Espanyola del Medicament pel que fa a productes que contenen com a principi actiu el VALSARTAN informar:

  • El risc per presència d’impureses és molt baix i no cal atenció sanitària
  • Afecta sols a alguns lots d’alguns productes (vegeu capsa del medicament)
  • Les farmàcies comunitàries poden informar si el lot emprat està afectat o no per aquesta alarma i poden facilitar, si fora precís, la substitució per un equivalent.
  • L’EAP Can Bou identificarà els pacients afectats i n’informarà del canvi si escau.
Ves al contingut