Obligatorietat mascaretes en centres i serveis sanitaris

RESOLUCIÓ SLT/16/2024, de 8 de gener, per la qual s’adopta l’obligatorietat de l’ús de la mascareta en centres i serveis sanitaris per a la prevenció i el control d’infeccions.

Les persones de sis anys en endavant queden obligades a l’ús de la mascareta sempre que es trobin en centres i serveis sanitaris (centres d’atenció primària, centres d’atenció hospitalària, centres d’atenció intermèdia, centres d’atenció a la salut mental). Aquesta obligació s’estén a les persones treballadores, els visitants i els pacients, amb l’excepció de les persones ingressades quan romanguin en la seva habitació”

“Aquesta Resolució té una vigència de quinze dies naturals a comptar des de la data de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunyaés a dir des d’avui dia 9 de gener fins el 24 de gener

Ves al contingut