Soc Contacte Estret?

És l’eina digital que et permet avaluar mitjançant un senzill qüestionari si ets contacte estret de casos positius de COVID-19. En menys d’un minut, l’usuari contesta unes preguntes que serveixen per identificar el grau de contacte. A partir dels resultats s’obtenen recomanacions sobre com actuar i els procediments que cal seguir en cada cas.

Com funciona?

L’usuari ha d’accedir a l’eina a través de l’adreça web SocContacteEstret? (soccontacteestretsalut.cat), on trobarà l’opció d’iniciar el qüestionari. A través d’un seguit de preguntes s’avaluarà si és o no contacte estret i s’obtindran les recomanacions i els procediments que cal seguir segons el resultat. És molt important seguir les pautes si, per exemple, ens indica que cal fer aïllament preventiu.

 

Què és un contacte estret?

Els contactes estrets són les persones que han compartit espai amb un positiu de COVID-19 a menys de 2 metres de distància, durant més de 15 minuts, sense protecció i des de les 48 hores prèvies a l'inici dels símptomes. Si la persona positiva no ha tingut símptomes, es tindran en compte les 48 hores prèvies a la realització de la prova diagnòstica.

Per a més informació, consulteu la pàgina Contactes estrets.

La importància de l’aïllament

És molt important seguir les pautes que ens indiquin com a resultat del qüestionari de SocContacteEstret?, sobretot en cas que el grau d’exposició i la situació vacunal recomanin fer aïllament.

Fer aïllament és la forma més eficaç de tallar la cadena de contagis de COVID-19. La UE i l’OMS el recomanen com una de les mesures més efectives per reduir la transmissió del virus. Només estan exemptes de fer aïllament aquelles persones vacunades amb la pauta completa que siguin contactes estrets i no presentin símptomes.

Per a més informació, consulteu la pàgina Aïllament domiciliari.

Ves al contingut